Giới thiệu

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
Chi tiết: – Hoạt động cứu trợ đối với nạn nhân gặp thảm hoạ bao gồm việc làm nhà tạm hoặc lâu dài cho họ; – Các cơ sở ban ngày phục vụ người vô gia cư và các nhóm người yếu sức khoẻ khác trong xã hội; – Hoạt động từ thiện như gây quĩ hoặc các hoạt động ủng hộ khác nhằm trợ giúp xã hội.

8620 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Chi tiết: Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Hoạt động của các phòng khám da liễu, chuyên khoa và nội khoa. Dịch vụ tư vấn cá nhân cho các bệnh nhân nội trú.
8692 Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
(trừ lưu trú bệnh nhân).
8699 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Hoạt động chăm sóc sức khoẻ tại nhà. – Tất cả các hoạt động y tế vì sức khoẻ con người chưa được phân vào đâu mà việc thực hiện đó có sự giám sát của y tá bằng phương pháp vật lý trị liệu, xoa bóp y học, phép điều trị bằng lao động, bằng phương pháp nắn khớp xương, thuật châm cứu v.v… hoặc hoạt động khám chữa bệnh của các thầy thuốc chưa được phân vào đâu; – Những hoạt động này có thể được tiến hành ở các phòng khám của các doanh nghiệp, trường học, nhà dưỡng lão, các tổ chức lao động, các tổ chức hội kín và trong các cơ sở y tế của dân cư ngoài các bệnh viện, cũng như trong các phòng tư vấn riêng, nhà của bệnh nhân hoặc bất cứ nơi nào khác. Các hoạt động này không liên quan đến điều trị y tế. – Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học như: + Phòng thí nghiệm X-quang và các trung tâm chẩn đoán qua hình ảnh khác, + Phòng thí nghiệm phân tích máu. – Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân bằng bất cứ phương tiện nào gồm cả máy bay. Các dịch vụ này thường được thực hiện trong cấp cứu y tế.
8710 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác: – Nhà dưỡng lão có sự chăm sóc điều dưỡng; – Nhà an dưỡng. – Nhà nghỉ có chăm sóc điều dưỡng; – Các cơ sở chăm sóc điều dưỡng; – Nhà điều dưỡng.
8730 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật.
8790 Hoạt động chăm sóc tập trung khác
Chi tiết: – Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho cá nhân hoặc dân cư loại trừ đối với người già và người bị khuyết tật hoặc những người không muốn sống độc lập một mình: + Trại mồ côi, + Các ký túc xá, nhà ở nội trú cho trẻ em, + Nhà ở tạm thời cho người vô gia cư, + Các cơ sở chăm sóc cho các bà mẹ chưa kết hôn và con cái của họ.
8810 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật
Chi tiết: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người khuyết tật: – Hoạt động thăm hỏi đối với người già và người khuyết tật; – Hoạt động chăm sóc ban ngày đối với người già và những người trưởng thành bị khuyết tật.