Liên hệ

SƠN ĐÀI MINH VIỆN

D1 KHU NHÀ Ở RẠNG ĐÔNG, ĐƯỜNG ĐINH ĐỨC THIỆN, XÃ BÌNH CHÁNH, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP HỒ CHÍ MINH.
ĐIỆN THOẠI: 028 3535 2679 HOẶC 0908003582
E-MAIL: sondaiminhvien@gmail.com – WWW:sondaiminhvien.com